Γκριλ Ηλεκτρικό "Catrine" ΜΟΝΟ

Γκριλ Ηλεκτρικό "Catrine" ΜΟΝΟ

 •  Διαστάσεις   40 x 60 x 32 ( Π x Β x Υ ) 
 •  Ισχύς   5,1 Kw 
 •  Τάση   400 V 
 •  Κωδικός   01.1.02.0166 
 •  Διαστάσεις   40 x 70 x 32 (Π x Β x Υ ) 
 •  Ισχύς   8 Kw 
 •  Τάση   400 V 
 •  Κωδικός   01.1.02.0167 
 •  Διαστάσεις   40 x 90 x 32 ( Π x Β x Υ ) 
 •  Ισχύς   9 Kw 
 •  Τάση   400 V 
 •  Κωδικός   01.1.02.0168