Εσπρεσσομηχανές & Μύλοι καφέ

Εσπρεσσομηχανές & Μύλοι καφέ

Με διπλό σύστημα εισαγωγής νερού (αυτόματο και χειροκίνητο).

Εσπρεσσομηχανή αυτόματη ενός γκρουπ για εσπρέσσο και καπουτσίνο.

Εσπρεσσομηχανή αυτόματη δύο γκρουπ για εσπρέσσο και καπουτσίνο.

Εσπρεσσομηχανή αυτόματη τριών γκρουπ για εσπρέσσο και καπουτσίνο.

Εσπρεσσομηχανή με διπλό σύστημα παραγωγής καφέ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ & ΑΥΤΟΜΑΤΟ ενός γκρουπ για εσπρέσσο και καπουτσίνο.

Εσπρεσσομηχανή με διπλό σύστημα παραγωγής καφέ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ & ΑΥΤΟΜΑΤΟ δύο γκρουπ για εσπρέσσο και καπουτσίνο.

Εσπρεσσομηχανή με διπλό σύστημα παραγωγής καφέ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ & ΑΥΤΟΜΑΤΟ τριών γκρουπ για εσπρέσσο και καπουτσίνο.

Εσπρεσσομηχανή με διπλό σύστημα παραγωγής καφέ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ & ΑΥΤΟΜΑΤΟ ενός γκρουπ για εσπρέσσο και καπουτσίνο.

Εσπρεσσομηχανή με διπλό σύστημα παραγωγής καφέ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ & ΑΥΤΟΜΑΤΟ τριών γκρουπ για εσπρέσσο και καπουτσίνο.

Εσπρεσσομηχανή με διπλό σύστημα παραγωγής καφέ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ & ΑΥΤΟΜΑΤΟ ενός γκρουπ για εσπρέσσο και καπουτσίνο.

Σελίδα 1 από 2