Εσπρεσσομηχανές & Μύλοι καφέ

Εσπρεσσομηχανές & Μύλοι καφέ

Με διπλό σύστημα εισαγωγής νερού (αυτόματο και χειροκίνητο).

Εσπρεσσομηχανή με διπλό σύστημα παραγωγής καφέ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ & ΑΥΤΟΜΑΤΟ δύο γκρουπ για εσπρέσσο και καπουτσίνο.

Εσπρεσσομηχανή με διπλό σύστημα παραγωγής καφέ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ & ΑΥΤΟΜΑΤΟ τριών γκρουπ για εσπρέσσο και καπουτσίνο.

Εσπρεσσομηχανή με διπλό σύστημα παραγωγής καφέ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ & ΑΥΤΟΜΑΤΟ δύο γκρουπ για εσπρέσσο και καπουτσίνο.

Σελίδα 2 από 2