Εκτύπωση

Εταιρικό προφίλ

Η εταιρεία Βισβάρδη Μαρία και ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2003.  Μέχρι τότε αποτελούσε εξειδικευμένο τμήμα της βιομηχανίας κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης  Βισβάρδης Α.Ε. (έτος ίδρυσης 1968).

Οι τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας είναι:

  • το εμπόριο επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης
  • η μελέτη και κατασκευή ολοκληρωμένων χώρων εστίασης
  • η δημιουργία ειδικών κατασκευών

Η εταιρεία υποστηρίζει τους παραπάνω τομείς μετά την πώληση διαθέτοντας:

  • τεχνικό τμήμα εγκατάστασης συντήρησης και αναβάθμισης συσκευών
  • εμπορικό τμήμα διάθεσης εξαρτημάτων και αναλωσίμων