Πλύσιμο και υγιεινή

Πλύσιμο και υγιεινή

Πλυντήρια πιάτων, ποτηριών, σκεύων, ιματισμού. Λάντζες ανοξείδωτες κατασκευές, υγειονομικές, βρύσες - καταιωνιστήρες.