Μίξερ

Μίξερ

Μίξερ χειρός ζαχαροπλαστικής /μαγειρικής SIRMAN 430W.

Μίξερ χειρός ζαχαροπλαστικής /μαγειρικής SIRMAN 500W.

Μίξερ χειρός ζαχαροπλαστικής / μαγειρικής SIRMAN 750W.

Σελίδα 2 από 2