Ζαμπονομηχανές

Ζαμπονομηχανές

Ζαμπονομηχανή πλάγιας κοπής ESSEDUE 220 AVP.

Ζαμπονομηχανή πλάγιας κοπής ESSEDUE 220.

Ζαμπονομηχανή πλάγιας κοπής ESSEDUE 250 AFP.

Ζαμπονομηχανή πλάγιας κοπής ESSEDUE 250.

Ζαμπονομηχανή πλάγιας κοπής ESSEDUE 275 ΙΤΑΛΙΑΣ.

Ζαμπονομηχανή πλάγιας κοπής ESSEDUE 300 ECO.

Ζαμπονομηχανή πλάγιας κοπής ESSEDUE 300 ΓΙΓΑΣ.

Ζαμπονομηχανή πλάγιας κοπής ESSEDUE 330.