Λάντζα χεριών

Λάντζα χεριών

Με μείκτη νερού - βρύση και αυτόματο διακόπτη γονάτου.

Με μείκτη νερού - βρύση & αυτόματο διακόπτη γονάτου.

Με μείκτη νερού - βρύση και αυτόματο διακόπτη ποδιού.

Με μείκτη νερού - βρύση και αυτόματο διακόπτη ποδιού.

Με μείκτη νερού - βρύση, αυτόματο διακόπτη ποδιού, κάδο απορριμάτων, ΙΝΟΧ θήκη για χαρτί και ΙΝΟΧ θήκη για απορρυπαντικό.

Με μείκτη νερού - βρύση και αυτόματο διακόπτη ποδιού.