Καταιωνιστήρες/Ποδοβαλβίδες/Βρύσες

Καταιωνιστήρες/Ποδοβαλβίδες/Βρύσες

Επιτραπέζιος με θερμομικτικό λεβιέ και βρύση στη μέση.

Επιτραπέζιος με θερμομικτικό λεβιέ και βρύση στη μέση.

Επιτραπέζιος με μία παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.

Επιτραπέζιος με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

Επιτραπέζιος με θερμομικτικό λεβιέ και βρύση στη μέση.

Σελίδα 1 από 2